Ad Kavmi Dev Insanlar Hz Hud Peygamber İrem Şehri

Ad kavmi ve irem şehri neden helak oldu? Hz Hud peygamber bu dev insanlar a doğru yolu göstermiş fakat onlar bildiklerini yapmaya devam etmişlerdi.Helak olan kavimler listemizin birinci sırasında Ad kavmi..

Ad kavmi Kur'an-ı Kerimde adı geçen ve helak edilmiş kavimlerden biridir. Bu kavmin, bugünkü Umman bölgesinde, Bedevilerin Ubar şehri adı verdikleri, büyük çöllerin ortasında bir kentte yaşadıkları düşünülmektedir.

Ad kavmi Hz Nuh'un, torunlarından biri olan Ad 'ın soyundan gelmektedir. Tahminen tufandan 800 yıl sonra yaşadıkları tahmin edilmektedir.

Ad kavmi, bolluk refah zenginlik içinde yaşamaktaydı, yüksek sütunlar, yüksek binalarla dünyanın en güzel şehri sayılan İrem şehri adı verilen kenti inşa etmişlerdi. Ad kavmi lüks ve gösterişe çok düşkün kimselerdi. Ekonomik olarak oldukça zengin olan bu kavim, yüksek sütunlu ve aşırı derecede görkemli İrem şehrini inşa etmiştir. Kısacası dünya cenneti yaşayan, her istediklerine sahip olan bu topluluk zamanla şükür etmekten uzaklaşıp, yüce yaradanı unutur olmuşlardır. Bu kavim, zamanla Allah'tan gafil kalmış ve şeytan sayesinde fitne ve fesada düşmüşlerdir. Fitne ve fesatlık yüzünden zamanla daha da zalimleşen ad kavminin insanları Gün geçtikçe daha da zalim olmaya başlamışlar ve Hatta güçlü olanlar, güçsüz ve aciz olanlara karşı üstünlük taslamaya başlamış ve zülüm artık sıradanlaşmıştır.

Ad kavmi, büyük tufandan sonra putlara dönen ilk kavimdir. Yüce Allah onlara doğru yola dönmeleri için aralarından seçtiği Hz.Hud peygamberi elçi olarak göndermiştir. Ancak Hz.Hud peygamber sadece soy olarak bu kafirlerin kavminden gelmekteydi, yaşayışı düzenli olup onların dinleri ile uzaktan yakından alakası yoktu son derece temiz ve iyi biriydi.

Allahü tealanın, Hz Hud peygamberi görevlendirmesinin ardından, Ad kavmine giderek onlara doğru yolu, iyilik etme değerinden bahsederek, çok lüks binalarda yaşadıklarını, bolluk ve refah içerisinde uzun bir hayat sürdüklerini bu sebepten şükredip putlara tapmayı bırakarak, Allah'a tapmalarını ve tövbe etmelerini istemiştir. Onları uyarmış ve ataları olan Hz Nuh kavminden ibret almalarını istemiştir.

Ancak ad kavminin başta lideri olmak üzere halkın tamamı bu uyarıya kulak asmamıştır. Ad kavmi, Allah'ın verdiği nimetlere nankörlük etmeleri, peygamberlerini inkar ve isyanları sebebiyle, 8 gün- 7 gece ( hakka suresi) süren, şiddetli kasırga rüzgar sebebi ile helak olmuş ve ardından bu kavimden geriye hiçbir şey kalmamıştır. Ad Kavmi nerede ? bu sorunun cevabı net olarak bilinmese de Bugün güney Arabistan bölgesinde kaldığı düşünülmektedir.

Bazı bilim adamları Kuranı kerim de geçen ad kavmi hadisesini araştırdılar. Bu araştırmaların sonucunda Kuran’da bahsedilen İrem şehrine dair kalıntılara ulaştılar. Ortaya çıkan fotoğraflar ve daha sonradan yapılan araştırmalar neticesinde, arkeologlar tarafından, Kur'an-ı Kerimde adı geçen İrem şehri tespit edilmiş, hatta uydudan alınan fotoğraflar yardımıyla, bu şehre giden yollar araştırılmıştır. Ardından yapılan kazı çalışmalarında, Ad kavminin büyüklük taslamalarının nedenini, kazılarda ortaya çıkan, aşırı büyük cüsselerine yani dev tabir ettiğimiz, dev insan oluşlarından da kaynaklanıyor diyebiliriz. Kazılar sonucunda çekilen fotoğraflarda görüleceği gibi Ad kavmin insanlarının çok büyük kişiler olduğu görülecektir


Ücretsiz Abone olmayı unutmayın... #adkavmi #devinsanlar #hzhud #iremşehri #irem #ad #kavim #hud #peygamber #dev


  (0)   Yorum